aaarss

Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije acht weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van tien hobbyhouders in verschillende gemeenten in België. Op basis van de resultaten van het onderzoek legt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het hele grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,…). Verzamelingen en het overdragen van andere vogelsoorten dan degene hier vermeld, zijn nog steeds toegestaan.

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen, een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Meer informatie over de ziekte van Newcastle en deze maatregelen vind je op de website van het FAVV (www.afsca.be/dierengezondheid/newcastle)