aaarss

Update maatregelen in verband met de droogte

Op vrijdag 3 augustus 2018 vaardigde de gouverneur van Oost-Vlaanderen een nieuw politiebesluit uit betreffende het watergebruik in de provincie Oost-Vlaanderen. Lees meer in het politiebesluit van 3 augustus 2018 betreffende watergebruik Oost-Vlaanderen (115.7 kB) en in de FAQ op gouverneursbriers.be

Verbod op captatie van onbevaarbare waterlopen
In de provincie Oost-Vlaanderen werd reeds een captatieverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en de afgesloten meanders. Deze maatregel geldt niet voor de captatie van water voor de openbare drinkwatervoorziening en voor het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Sproeiverbod
Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet, regenwater of grondwater te gebruiken:

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen en voetpaden;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten en luifels;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 18.00 en 10.00 uur met niet-leidingwater in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen en voor moestuinen;
 • voor het besproeien van sportterreinen, tenzij tussen 18.00 uur en 10.00 uur met niet-leidingwater.

Brandgevaar
Door de aanhoudende droogte en hitte is ook het risico op brandgevaar sterk toegenomen. Op advies van de brandweer werd daarom beslist om een vuurverbod op te leggen in de provincie Oost-Vlaanderen. Het politiebesluit van 27 juli 2018 betreffende brandgevaar Oost-Vlaanderen bepaalt dat:

 • Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen open vuur te maken.
 • het voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen, bossen of heiden in de provincie Oost-Vlaanderen verboden is te roken.
 • Het verboden is om op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen vuurwerk te gebruiken.

Bij barbecues is uiterste voorzichtigheid geboden en wordt gevraagd om hierbij voldoende veiligheidsvoorzieningen te nemen.

Meer info:

www.gouverneurbriers.be/droogte/