aaarss

Melding teeltschade

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen weken dreigt de oogst van diverse teelten deels of volledig te mislukken. Vanuit de gemeente worden maximale inspanningen gedaan om een erkenning te krijgen als landbouwramp.

In afwachting is het belangrijk dat land- en tuinbouwers tijdig mogelijke teeltschade aangeven bij de gemeentelijke schattingscommissie via het meldingsformulier "Schade aan gewassen" (54.8 kB). Let er op om dit document correct en volledig in te vullen.

De schattingscommissie zal op dinsdag 7 augustus 2018 plaatsbezoeken uitvoeren.

Het meldingsformulier moet samen met een kopie van de verzamelaanvraag ingediend worden, inclusief de inventaris van alle percelen die in gebruik zijn en een luchtfoto waarop minstens de getroffen percelen voorkomen.

Het indienen van het meldingsdossier teeltschade kan enkel op één van de volgende manieren:
• per mail aan kathleen.devreese@nevele.be
• afgifte aan het loket van de dienst Grondgebiedzaken (tweede verdieping gemeentehuis)
• per post aan het gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15 te 9850 Nevele