aaarss

Update maatregelen ziekte van Newcastle

Op 1 augustus 2018 werden de verbodsbepalingen van het noodbesluit (van 2 juli 2018) voor onbepaalde tijd verlengd worden met de inwerkingtreding van een nieuw ministerieel besluit.

Tegelijk worden er ook afwijkingen toegestaan om de pluimveehandelaars in staat te stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, te hervatten en de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken.

Voor pluimveehandelaars en hobbyhouders blijven verboden: het organiseren van niet-commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, het verhandelen van hobbypluimvee door en tussen hobbyhouders en de opkoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij hobbyhouders.

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. De mens is niet gevoelig aan de ziekte en het eten van vlees of eieren houdt geen gevaar in.

Alle info vind je op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedelketen.