aaarss

Vlaamse energielening

Via het Energiehuis Veneco kunnen inwoners van Nevele de Vlaamse energielening aanvragen. Particulieren, vzw's en coöperatieven kunnen bij Veneco terecht voor energiezuinige renovaties zoals dakisolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen,… De lening bedraagt maximaal 15.000 euro met een zeer lage rentevoet van 2 % of renteloos voor specifieke doelgroepen. Vzw's en coöperatieven lenen aan 1 %. De terugverdientijd is beperkt zodat de investeerder snel kan genieten van zijn besparing op energievlak.

De gemeente wil in 2018 al haar inwoners de kans geven om een renteloze energielening af te sluiten. In het kader van haar klimaatdoelstellingen zal ze de rentelasten overnemen van alle 2%-leningen die in 2018 worden opgenomen door particulieren op haar grondgebied. Deze maatregel is beperkt in tijd omdat de Vlaamse overheid de 2%-lening vanaf 1 januari 2019 afschaft. Nadien zullen enkel sociale doelgroepen en niet-commerciële instellingen nog energieleningen kunnen krijgen bij de energiehuizen.

De verschillende maatregelen en de voorwaarden zijn te raadplegen op www.veneco.be/vlaamse-energielening.

Vanaf 2019 kan enkel nog de prioritaire doelgroep energieleningen aanvragen. Wie niet tot de doelgroep behoort, kan zijn aanvraag indienen tot en met 30 november 2018. De aanvragen ingediend na deze datum worden niet meer behandeld.

Meer info:
Veneco
Tel. 09 218 99 12
www.veneco.be/nl/vlaamse-energielening