aaarss

Aanpassen identiteitskaarten (e-ID)

Op 1 januari 2019 fusioneren de stad Deinze en de gemeente Nevele. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de Vlaamse overheid, zullen alle inwoners van Nevele in de loop van 2019 naar het gemeentehuis (Cyriel Buyssestraat 15, Nevele) of dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, Deinze) moeten komen om het adres op hun identiteitskaart (of Kids-ID) te laten wijzigen. Deze aanpassing is gratis en ze hebben daar een jaar de tijd voor.

Alle inwoners van Nevele krijgen binnenkort een brief waarin ze worden uitgenodigd om hun e-ID aan te passen. Eerst worden de inwoners van wie de straatnaam en/of het huisnummer verandert verwacht. Daarna is het de beurt aan de andere inwoners. Om lange wachtrijen aan het loket te vermijden zullen de Nevelaars per deelgemeente uitgenodigd worden.

De inwoners van Deinze moeten hun e-ID niet laten aanpassen, tenzij hun straatnaam en/of huisnummer wijzigt. Deze inwoners krijgen ook een brief en moeten naar dienstencentrum Leiespiegel of naar het gemeentehuis in Nevele gaan.