aaarss

Verhuis gemeentelijke diensten

Naar aanleiding van de fusie verhuizen begin december nog een aantal diensten definitief naar Deinze.

Dienst Omgeving
Vanaf 3 december 2018 verhuist de dienst Omgeving naar Dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, Deinze) en is deze dienst definitief gesloten in het gemeentehuis. De dienst Omgeving omvat Stedenbouw, Milieu, Infrastructuur, Mobiliteit, Lokale economie en GIS.

De dienst Omgeving zal in Dienstencentrum Leiespiegel elke werkdag geopend zijn van 9.00 tot 12.00 uur en bijkomend ook op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 18.00 uur. Daarnaast kan je ook bij deze dienst terecht na afspraak. Een afspraak vastleggen met deze dienst kan telefonisch (tel. 09 381 95 00) of door een mail te sturen naar omgeving@deinze.be.

Vanaf 13 december 2018 kan je ook nog op afspraak terecht in het antennepunt Nevele met vragen over eenvoudige omgevingsvergunningen zonder de medewerking van een architect (=de vroegere stedenbouwkundige vergunning). Deze afspraken in het antennepunt kunnen alleen op donderdagnamiddag worden ingepland.

Op donderdag 6 december 2018 is de dienst Omgeving zowel in Deinze als in Nevele gesloten om de verhuis in optimale omstandigheden te laten verlopen.

Cultuurdienst
Op donderdag 6 december 2018 verhuizen ook de Cultuurdienst, de dienst Evenementen en Feestelijkheden en de Uitleendienst en Zaalreservaties naar Dienstencentrum Leiespiegel. Zij werken in Deinze bij voorkeur na afspraak. Een afspraak vastleggen met deze dienst kan telefonisch (tel. 09 381 95 00) of door een mail te sturen naar cultuur@deinze.be.

Meer info:
www.nevele.be/verhuis
www.fusiedeinzenevele.be