aaarss

Infoavond over hervorming kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de kinderbijslag over onder de nieuwe benaming Groeipakket.

Elk kind geboren na 1 januari 2019 zal recht hebben op een startbedrag, een basisbedrag en een schoolbonus. Naast deze vaste bedragen, krijgen sommigen kinderen één of meer extra ondersteunende toeslagen. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 hebben recht op de bedragen die opgenomen waren in de oude kinderbijslagwetgeving, aangevuld met een aantal nieuwe premies.

De Gezinsbond, Opvoedingspunt Nevele en het gemeentebestuur organiseren op woensdag 12 december 2018 (De Klaproos, 20.00 uur) samen een infoavond over het groeipakket. De toegang is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet.

Meer info:
Buitenschoolse Kinderopvang
Tel. 09 321 92 59
kinderopvang@nevele.be