aaarss

Vuurwerk afschieten

Evenementen en Feestelijkheden

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 27
evenementen@nevele.be

Wat?
Tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe jaar wordt traditioneel veel feestvuurwerk afgestoken door particulieren. Daarbij kunnen niet alleen onveilige situaties ontstaan, maar komen er ook klachten over geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde en veiligheid. Ons politiereglement bepaalt in hoofdstuk  I Openbare rust en veiligheid, Afd. III bestrijding van de geluidshinder het volgende:
het is verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de burgemeester, voetzoekers, ontploffingspatronen of –tuigen, vuurpijlen of andere soortgelijke zaken te gebruiken. Uitzondering: nacht van 31 december op 1 januari.

Lees meer over de wetgeving, veiligheidsvoorschriften,..van vuurwerk in de brochure Verknal uw feest niet (636.6 kB)

Aansprakelijkheid?
Vuurwerk afschieten gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de personen die het afschieten. Zij kunnen op burgerlijk vlak aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij aanrichten door het afschieten van vuurwerk op basis van de artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, los van eventuele strafrechtelijke sancties.

Leef de volgende veiligheidsregels na:

 • de veiligheidsrichtlijnen van de vuurwerkproducent/leverancier dienen strikt in acht genomen te worden. Gebruik nooit illegaal vuurwerk!
 • gebruik veiligheidskledij;
 • houd de nodige blusmiddelen ter beschikking;
 • vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden. Zorg voor een BOB of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen;
 • ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats: dus bijvoorbeeld niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn. Houd alle gemakkelijk brandbare stoffen uit de omgeving;
 • steek geen vuurwerk af wanneer de windsnelheid hoger dan 30 km/u bedraagt, of wanneer de windrichting ongunstig is;
 • houd de toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken. Houd kinderen uit de buurt;
 • houd rekening met stalplaatsen of weiden met paarden en/of schichtige dieren in de directe omgeving;
 • ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker): de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft. Houd de arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig het lichaam niet over het vuurwerk;
 • plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen;
 • ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk. Vuurwerk dat niet ontploft, mag u nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met dit vuurwerk gaan spelen;
 • blijf tot minstens een half uur na het afsteken van het vuurwerk ter plaatse en controleer de site op smeulende resten.

Nuttige contacten bij ongeval of brand?
Bij ongeval of begin van brand: bel de hulpdiensten 100 of gsm 112.
Voor niet-dringende hulpverlening bel Brandweer Nevele, tel. 0479 94 70 42.