aaarss

Verzekeringsattest

Secretariaat

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 25
secretariaat@nevele.be

Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, moeten verzekerd zijn in geval van brand en ontploffing. Zij hebben een objectieve burgerlijke aansprakelijkheid wat betekent dat de verantwoordelijke van de inrichting aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade veroorzaakt aan anderen, ook al heeft hij zelf geen enkele fout begaan.

De verzekeringsmaatschappij bezorgt de verzekerde een attest wanneer de verzekering wordt afgesloten. Een duplicaat van dit attest moet worden bezorgd aan het gemeentebestuur, aan het Secretariaat.
De burgemeester moet controleren of de inrichtingen deze verzekeringspolis hebben afgesloten. Voldoet de inrichting niet aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen, dan kan de burgemeester een tijdelijke sluiting opleggen.

Meer info?
Download hier (21.6 kB)de lijst van inrichtingen die onder deze verzekeringsplicht vallen.

Voor meer info kan je contact opnemen met het Secretariaat, Greet De Roo, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 25, greet.deroo@nevele.be