aaarss

Buurtinformatienetwerk (BIN)

Wat?
Een Buurtinformatienetwerk (BIN) heeft tot doel preventief de criminaliteit in een bepaalde buurt te beperken, via samenwerking tussen de politie en de bewoners van de buurt of straat. Abnormale feiten worden door de BIN-medewerkers meegedeeld aan de politie. Deze oordeelt of het feit verdacht is en of preventieve maatregelen dienen te worden genomen. In onze gemeente zijn enkele BIN’s actief.

Specifiek voor zelfstandige ondernemers en uitoefenaars van vrije beroepen bestaat een Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z)
Het lidgeld bedraagt 25 euro. Neem contact op met BIN-Z-coördinator Samijn Hubrecht, samijn.devolder@village.uunet.be, fax 09 371 98 23 als u lid wilt worden.

Info:
Politie, Hansbekedorp13, 9850 Nevele, tel. 09 244 78 20, fax 09 371 44 38, e-mail: wijk.nevele@lowazone.be, website