aaarss

Noodplanning

Infrastructuur

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 30
infrastructuur@nevele.be

Wat?
Elke stad of gemeente heeft een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP). Dat plan regelt het gezamenlijk optreden van de verschillende hulpdiensten tijdens een noodsituatie (ramp). Ook omvat het plan algemene richtlijnen en bevat het informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.
Het document beschrijft onder meer de voorbereiding op noodsituaties en het beheer van de noodsituaties. Het plan omvat een inventaris van de risico’s binnen onze gemeente en biedt aan de hand van algemene en specifieke actiekaarten de nodige instructies en hulpmiddelen om concreet te handelen in geval van een ramp. Aanvullend omvat het plan talrijke bijlagen in functie van de hulpverlening/gespecialiseerde dienstverlening en informatieverstrekking/informatie-inwinning.
De uitwerking van dit plan gebeurde in overleg met de vaste leden van de gemeentelijke veiligheidscel. Deze bestaat uit de burgemeester, de verantwoordelijke van de verschillende disciplines (de brandweer, de politie, de medische en logistieke discipline, de informatieambtenaar) en de ambtenaar noodplanning. Het nood- en interventieplan vervangt het vroegere gemeentelijk rampenplan.

Psychosociaal hulpverleningsnetwerk
Er bestaat ook een psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH).  Dat betekent dat bij een ramp niet alleen het crisiscentrum (met de leden van de veiligheidscel) geactiveerd wordt, maar ook het Telefoon Informatie Centrum (TIC), het Centraal Informatie Punt (CIP) en een opvangcentrum. Deze vormen samen de psychosociale hulpverlening. Ze worden bemand met vrijwilligers. Het Telefoon Informatie Centrum (TIC) bevindt zich in de brandweerkazerne. De bevolking kan bij een ramp telefoneren naar de telefonisten van het TIC om meer informatie te verkrijgen over de ramp. Vrijwilligers van het Centraal Informatie Punt (CIP), dat zich ook in de brandweerkazerne bevindt, vragen telefonisch informatie op over de gewonden die naar een ziekenhuis zijn gebracht en over de niet-gewonden die zich in een lokaal opvangcentrum bevinden bijvoorbeeld in een gemeentezaal of in het Woonzorgcentrum Ter Leenen. Daar zijn ook vrijwilligers actief om geëvacueerden, familie en vrienden van slachtoffers op te vangen.

Gezocht: vrijwilligers
Om bovenvermelde taken uit te voeren zoekt de gemeente nog een aantal vrijwilligers. Voelt u zich geroepen om mee te helpen als zich een ramp voordoet op ons grondgebied?
Neem dan contact met de communicatieambtenaar, Regina De Meyer, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 15, regina.demeyer@nevele.be

Waar kunt u terecht?
Ambtenaar noodplanning Marquita De Craemer, tel. 09 321 92 97, marquita.decraemer@nevele.be

Regelgeving?