aaarss

Noodplanning

Noodplanning

Cyriel Buyssestraat 15
Nevele
tel. 09 321 92 97
marquita.decraemer@nevele.be

Wat?
Elke stad of gemeente heeft een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP). Dat plan regelt het gezamenlijk optreden van de verschillende hulpdiensten tijdens een noodsituatie (ramp). Ook omvat het plan algemene richtlijnen en bevat het informatie om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.
Het document beschrijft onder meer de voorbereiding op noodsituaties en het beheer van de noodsituaties. Het plan omvat een inventaris van de risico’s binnen onze gemeente en biedt aan de hand van algemene en specifieke actiekaarten de nodige instructies en hulpmiddelen om concreet te handelen in geval van een ramp. Aanvullend omvat het plan talrijke bijlagen in functie van de hulpverlening/gespecialiseerde dienstverlening en informatieverstrekking/informatie-inwinning.
De uitwerking van dit plan gebeurde in overleg met de vaste leden van de gemeentelijke veiligheidscel. Deze bestaat uit de burgemeester, de verantwoordelijke van de verschillende disciplines (de brandweer, de politie, de medische en logistieke discipline, de informatieambtenaar) en de ambtenaar noodplanning. Het nood- en interventieplan vervangt het vroegere gemeentelijk rampenplan.

Psychosociaal hulpverleningsnetwerk
Er bestaat ook een psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH).  Dat betekent dat bij een ramp niet alleen het crisiscentrum (met de leden van de veiligheidscel) geactiveerd wordt, maar ook het Telefoon Informatie Centrum (TIC), het Centraal Informatie Punt (CIP) en een opvangcentrum. Deze vormen samen de psychosociale hulpverlening. Ze worden bemand met gemeentepersoneelsleden. Het Telefoon Informatie Centrum (TIC) bevindt zich in de brandweerkazerne. De bevolking kan bij een ramp telefoneren naar de telefonisten van het TIC om meer informatie te verkrijgen over de ramp. Vrijwilligers van het Centraal Informatie Punt (CIP), dat zich ook in de brandweerkazerne bevindt, vragen telefonisch informatie op over de gewonden die naar een ziekenhuis zijn gebracht en over de niet-gewonden die zich in een lokaal opvangcentrum bevinden bijvoorbeeld in het Woonzorgcentrum Ter Leenen. Daar zijn ook personeelsleden actief om geëvacueerden, familie en vrienden van slachtoffers op te vangen.

BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf augustus 2017 gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand.

Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste lijn of een e-mail. Om een bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie.

Registreer je vandaag nog op www.be-alert.be !

Waar kunt u terecht?
Ambtenaar noodplanning Marquita De Craemer, tel. 09 321 92 97, marquita.decraemer@nevele.be

Regelgeving?