aaarss

Bekendmakingen

Sinds 1 januari 2014 worden de reglementen en verordeningen van de gemeente hieronder bekendgemaakt. U vindt onder elke bekendmaking het onderwerp van het reglement, de datum waarop het reglement of de verordening werd aangenomen, het bestuursorgaan dat het reglement heeft goedgekeurd en de gemeentelijke dienst waar de tekst van het reglement ter inzage ligt. Ook de datum waarop het reglement wordt bekendgemaakt wordt vermeld want vijf dagen na de bekendmaking zijn de reglementen en verordeningen van kracht, tenzij het anders bepaald is!