aaarss

Info- en inspraakvergaderingen

Wat?
Het gemeentebestuur nodigt regelmatig een groep inwoners uit om ze grondig in te lichten over bepaalde beleidsvoornemens. Een informatievergadering kan bijvoorbeeld georganiseerd worden naar aanleiding van de renovatie van een bepaalde dorpskern of van geplande wegenwerken. Meestal komt het studiebureau, dat de opdracht uitvoert, de plannen toelichten. De informatievergadering heeft plaats voor de eigenlijke uitvoering van de beslissing.

Een inspraakvergadering of hoorzitting is een meer directe vorm van inspraak. De bevolking wordt immers rechtstreeks bij de voorbereiding van de besluitvorming betrokken. Het bestuur organiseert een hoorzitting naar aanleiding van een bepaald project dat belangrijke gevolgen kan hebben voor de woon- en leefomgeving van de betrokken inwoners. Tijdens een hoorzitting wordt het project deskundig voorgesteld en kunnen de aanwezigen vragen stellen en eventuele opmerkingen en suggesties formuleren. Het bestuur zal bij de definitieve besluitvorming rekening houden met de opmerkingen van de inwoners.