aaarss

Brandweer

Hulpverleningszone Meetjesland

Door de nationale brandweerhervorming is België nu ingedeeld in 34 nieuwe hulpverleningszones. Vanaf 1 januari 2015 maakt de gemeente Nevele deel uit van de hulpverleningszone Meetjesland. Die schaalvergroting volgt op een eerdere aanpassing in het brandweerlandschap, toen in 2007 al de wet op de snelste adequate hulp werd ingevoerd. Concreet moet de hulpverleningszone de samenwerking tussen de aangesloten brandweerdiensten versterken en een efficiënter beheer van personeel en middelen mogeljjk maken. Voor dringende interventies blijft het principe dat het meest nabijgelegen korps eerst ter plaatse komt, terwijl de andere korpsen uit de zone versterking kunnen leveren.

Meer info: HVZ Meetjesland, Molenstraat 160 c, 9900 Eeklo, tel. 112, tel. voor niet-dringende interventies zoals wespen, stormschade: 09 376 75 80 , administratieve vragen (preventie, facturen, tel. 09 391 10 20, www.zonemeetjesland.be

Oost-Vlaanderen werd opgesplitst in zes zones. Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem vormen de hulpverleningszone Meetjesland. De zonecommandant heeft de algemene leiding. De burgemeesters kozen er ook voor om ook het dringend ziekenvervoer (ambulances Aalter-Eeklo en Maldegem) mee op te nemen in de hulpverleningszone Meetjesland.
In de nieuwe structuur wint brandpreventie aan belang: gericht en preventief advies geven aan bedrijven en particulieren.

De brandweerkazerne van Nevele wordt ter beschikking gesteld aan de Hulpverleningszone Meetjesland waarvoor een huur van 41.549,77 euro per jaar wordt betaald aan de gemeente. De nieuwe brandweerzone wordt deels door de federale overheid en deels door de gemeenten gefinancierd.

Adres brandweerpost Nevele

Korpsoverste Tim Van Bruwaene, p/a Brugstraat 1, 9850 Nevele, tel. 112, secretariaat.nevele@zonemeetjesland.be

Uniforme tarieven HVZ Meetjesland

De tarieven zijn voortaan voor alle negen gemeenten binnen HVZ Meetjesland hetzelfde.

Gratis dienstverlening

 • brand;
 • ontploffingen;
 • het redden van mensen in nood (bv. redden van een drenkeling);
 • leegpompen van ruimtes bij wateroverlast ten gevolge van noodweer;
 • brandpreventieadviezen en -verslagen voor erkende verenigingen en tijdelijke inrichtingen met minder dan 1.000 aanwezigen.

Betalende dienstverlening
Voor de inzet van brandweerpersoneel met materieel/middelen betaalt u een vergoeding of een forfaitair bedrag, rekening houdend met binnen of buiten de diensturen.

De tarieven zijn vastgelegd in een retributiereglement (245.0 kB) en zijn dus in alle gemeenten van de zone hetzelfde.

Een aantal niet-dringende diensten (bv. wespenverdelging) vraag je het makkelijkst aan via het e-loket van de HVZW Meetjesland.

Zonecollege

De samenstelling van het zonecollege is binnen de HVZ Meetjesland identiek aan die van de raad. De leden van de zoneraad zijn de burgemeesters van de 9 gemeenten in onze hulpverleningszone Meetjesland. 

Leden:

 • burgemeester Aalter: Patrick Hoste
 • burgemeester Eeklo: Koen Loete
 • burgemeester Kaprijke: Filip Gijssels
 • burgemeester Knesselare: Erné De Blaere
 • burgemeester Maldegem: Marleen Vanden Bussche
 • burgemeester Nevele: Johan Cornelis
 • burgemeester Sint-Laureins: Franki Van de Moere
 • burgemeester Zomergem: Tony Vermeire

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de hulpverleningszone.Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. Er is geen beperking qua aantal leden bepaald. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege. Het college kiest zijn voorzitter onder zijn leden. 

Het college is wel proportioneel samengesteld. Dit betekent dat in de samenstelling rekening gehouden is met de politieke proportionaliteit (zelfde verhouding van politieke partijen in het zonecollege als in de zoneraad) en met het gewicht van de verschillende gemeenten (grote gemeenten mogen de kleine gemeenten niet kunnen wegstemmen).

Zoneraad

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 9 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. 

De leden van de zoneraad nemen alle beslissingen aangaande de gang van zaken binnen de organisatie Hulpverleningszone Meetjesland. Ze keuren alle plannen goed, bewaakt de voortgang, beoordeelt de resultaten, stuurt bij indien nodig en bepalen de missie en de visie van de hulpverleningszone. Zij bepalen waar onze brandweerorganisatie moet staan op lange termijn. De leden van de zoneraad komen in principe maandelijks samen.

Bekijk de agenda en de besluitenlijst van de zoneraad op de website van de HVZ.