aaarss

Openbaarheid van bestuur

Wat?
De term openbaarheid van bestuur verwijst naar de regelingen die openbare besturen verplichten om op een meer open manier te werken. De burger heeft immers recht op informatie en het bestuur heeft de plicht tot informatieverstrekking.
Het decreet op de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 onderscheidt een actieve en een passieve openbaarheid.
De actieve openbaarheid betekent dat elke Vlaamse overheid zoals uw gemeentebestuur en OCMW zelf initiatieven dient te nemen om de inwoners duidelijk en objectief in te lichten over haar beleid en dienstverlening. Dit kan bijvoorbeeld via een infokrant, via een gratis abonnement op de agenda van de gemeenteraad, via brieven, tijdens informatievergaderingen, aan de telefoon of aan het loket.
De passieve openbaarheid heeft betrekking op het inzagerecht van de burger.

Waar kunt u terecht?
Bestuurssecretaris Franky Dewulf, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 05, franky.dewulf@nevele.be

Formulier?

Regelgeving?

Info:

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, tel. 02 553 57 03, fax 02 553 57 02, openbaarheid@vlaanderen.be