aaarss

Intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het gemeentebestuur is aangesloten bij één intercommunale en bij een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Verder is de gemeente bij een aantal instanties (vzw’s, nv’s, bvba’s,…) aandeelhouder.

Meer info: Secretariaat, Greet De Roo, tel. 09 321 92 25, secretariaat@nevele.be

Intercommunale

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

In deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dient de vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger steeds opnieuw aangeduid te worden voor iedere algemene vergadering (decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking).

Andere (huisvestingsmaatschappijen, vervoersmaatschappij, .... waar de gemeente aandeel in heeft/aangesloten is)