aaarss

Openbare aanbestedingen

Financiële dienst

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 42
aankoopdienst@nevele.be

De gemeente is als openbaar bestuur verplicht alle opdrachten (werken, leveringen, diensten) in mededinging te stellen. Vanaf een bedrag van
85 000 euro (exclusief btw) is de gemeente verplicht dat te doen via een open procedure.

Aanbrengen van wegmarkeringen 2017-2019-2021 + fietssuggestiestroken

Wijze van gunning : vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Opening van de offertes : woensdag 24 mei 2017 om 11.00 (gesloten zitting)

Bestek: deze publicatie (535.8 kB) is enkel dienstig voor consultatie van het bestek. Voor deelname aan de opdracht is de aankoop van het bestek vereist : 25 euro, contant te betalen op de dienst financiën van het gemeentebestuur van Nevele (iedere voormiddag van 09.00 tot 12.00 uur, en de dinsdag- en woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.30 uur) of via overschrijving op het rekeningnummer BE44 0910 0031 2045 van het gemeentebestuur van Nevele, Cyriel Buyssestraat 15 te 9580 Nevele met als mededeling ‘Bestek wegmarkeringen en fietssuggestiestroken’.

Algemene inlichtingen : Pieterjan Van Landschoot, pieterjan.vanlandschoot@nevele.be, 09 321 92 38

Aankoop bestek + indienen inschrijving en aanvragen tot deelname – inlichtingen : pascal.debbaut@nevele.be , 09 321 92 42