aaarss

Openbare aanbestedingen

Financiële dienst

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 42
aankoopdienst@nevele.be

De gemeente is als openbaar bestuur verplicht alle opdrachten (werken, leveringen, diensten) in mededinging te stellen. Vanaf een bedrag van
85 000 euro (exclusief btw) is de gemeente verplicht dat te doen via een open procedure.