aaarss

Openbare aanbestedingen

Financiële dienst

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 42
aankoopdienst@nevele.be

De gemeente is als openbaar bestuur verplicht alle opdrachten (werken, leveringen, diensten) in mededinging te stellen. Vanaf een bedrag van
135 000 euro (exclusief btw) is de gemeente verplicht dat te doen via een open procedure.

Optimaliseren van het bestaande schoolgebouw van gemeenteschool Landegem : vernieuwen en isoleren van daken en vervangen serre – vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Opening van de offertes : 7 maart 2018 – 11.00 uur – bureel dienst financiën gemeentehuis Nevele (gesloten zitting)

Proces-verbaal van de opening van de offertes (74.5 kB)

Aanleg, onderhoud en verbeteringswerken aan kassei – en asfaltwegen – openbare procedure

Opening van de offertes : 9 maart 2018 – 11.00 uur – raadzaal gemeentehuis Nevele (openbare zitting)

Proces-verbaal van de opening van de offertes (120.7 kB)