aaarss

Digitaal loket

PDF-formulieren invullen?

Als je het pdf-formulier opent, kan je onder het tabblad Gereedschappen de optie ’invullen en ondertekenen” terugvinden. Op deze manier kan je alle pdf-formulieren digitaal invullen.

A

Aankondigingsborden (gemeentelijke)
via e-id | via token | via formulier | extern
Aanvraagformulier gebruik gemeentelijke zalen
via e-id | via token | via formulier | extern
Aanvraagformulier gratis restafvalzakken i.k.v. zorg aan personen met een bepaald ziektebeeld
via e-id | via token | via formulier | extern
Aanvraagformulier uitleendienst
via e-id | via token | via formulier | extern
Aanvraag gebruik Sporthal Oostbroek
via e-id | via token | via formulier | extern
Adoptie (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Afstand Belgische nationaliteit (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern

B

Begraafplaats (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Betwisting vaderschap (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Bewijs van leven
via e-id | via token | via formulier | extern
Bewijs van nationaliteit
via e-id | via token | via formulier | extern
Bewijs van woonst
via e-id | via token | via formulier | extern
Bewijs van woonst met historiek vroegere adressen
via e-id | via token | via formulier | extern
Buitenschoolse kinderopvang - Afhalen kinderen
via e-id | via token | via formulier | extern
Buitenschoolse kinderopvang - Medicijngebruik
via e-id | via token | via formulier | extern
Buitenschoolse kinderopvang - Overeenkomst
via e-id | via token | via formulier | extern

C

Cultuur - Aanvraag projectsubsidies
via e-id | via token | via formulier | extern
Cultuur - Erkenning socioculturele vereniging
via e-id | via token | via formulier | extern

D

Digitale informatieborden
via e-id | via token | via formulier | extern
Doodgeboren kind (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern

E

Echtscheiding OGV feiten (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Echtscheiding onderlingen toestemming (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Erkenning kind (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Euthanasie - Wilsverklaring
via e-id | via token | via formulier | extern
Evenementenformulier
via e-id | via token | via formulier | extern
Evenementen - Veiligheidsdossier
via e-id | via token | via formulier | extern

G

Geboorte (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Geslachtsverandering (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern

H

Huwelijk (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern

I

Infrastructuur - aanpassen oprit -wegberm - voetpad
via e-id | via token | via formulier | extern
Infrastructuur - Overwelven van baangracht of waterloop
via e-id | via token | via formulier | extern
Inname openbaar domein (printversie)
via e-id | via token | via formulier | extern
Inzage bestuursdocumenten
via e-id | via token | via formulier | extern

J

Jeugd - Basissubisidies
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Basissubsidies (bijlage 1: financieel overzicht)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Basissubsidies (bijlage 2: werkingsverslag)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Infrastructuur (grote werken: aanvraagformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Infrastructuur (grote werken: verantwoordingsformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Infrastructuur (kleine werken)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Kadervorming
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Kampsubsidies
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Startsubsidies
via e-id | via token | via formulier | extern
Jubileumtoelage verenigingen
via e-id | via token | via formulier | extern

L

Laatste wilsbeschikking - bevestigend getuigschrift
via e-id | via token | via formulier | extern
Laatste wilsbeschikking - ontkennend getuigschrift
via e-id | via token | via formulier | extern
Loterij - Tombola
via e-id | via token | via formulier | extern

M

Markt (inschrijving standplaats)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Afkoppeling regenwater
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Containerpark - Verklaring aanbrengen afval door derden
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Ophaling snoeihout
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieupremie - Lijnvormige landschapselementen (aanvraagformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieupremie - Lijnvormige landschapselementen (meldingsformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieupremie - Lijnvormige landschapselementen (provincieformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieupremie - zonneboiler
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - Hoogstammige fruitbomen (aanvraagformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - Hoogstammige fruitbomen (bevestigingsbewijs)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - installatie afvalwaterzuiveringsinstallatie
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - Poelen (aanvraagformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - Poelen (meldingsformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Vergunning klasse 1 en 2
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Vergunning klasse 3 of kleine verandering klasse 1 en 2
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Vergunning overname
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Vergunning uitsluitend klasse 3
via e-id | via token | via formulier | extern

N

Naamwijziging - familienaam (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Naamwijziging - voornaam (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Natuur - Aanvraag kapmachtiging (privé)
via e-id | via token | via formulier | extern
Natuur - Aanvraag kapvergunning
via e-id | via token | via formulier | extern
Natuurvergunning
via e-id | via token | via formulier | extern

O

Occasionele verkopen
via e-id | via token | via formulier | extern
Overlijden (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Overlijden buitenland (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern

P

Parkeerkaart (bewoners)
via e-id | via token | via formulier | extern
Printversie inname openbaar domein
via e-id | via token | via formulier | extern

S

Samenstelling gezin
via e-id | via token | via formulier | extern
Speelstraat - Aanvraag
via e-id | via token | via formulier | extern
Speelstraat - Afsprakennota
via e-id | via token | via formulier | extern
Speelstraat - Bewonersenquête
via e-id | via token | via formulier | extern
Speelstraat - Evaluatie
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Beleidssubsidie sportverenigingen (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Betoelaging clubtrainers sportverenigingen (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Erkenning sportclub
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Impulssubsidie sportverenigingen (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Toetreding GSRN
via e-id | via token | via formulier | extern
Stopzetting zelfstandige activiteit natuurlijk persoon
via e-id | via token | via formulier | extern

T

Tussenkomst gemeenschappelijk leerlingenvervoer
via e-id | via token | via formulier | extern

U

Uittreksel bevolkings- of vreemdelingenregister
via e-id | via token | via formulier | extern
Uittreksel plannenregister
via e-id | via token | via formulier | extern
Uittreksel vergunningenregister
via e-id | via token | via formulier | extern
Uitvoering eigen werken bij bouwen of verbouwen
via e-id | via token | via formulier | extern

V

Verblijfsverandering (aangifte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Verklaring nationaliteit (art 11 bis - afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Verklaring nationaliteit (art 12 bis - afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Verzoekschrift aan de gemeenteraad
via e-id | via token | via formulier | extern
Visverlof (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern

Bestuur & diensten

Inzage bestuursdocumenten
via e-id | via token | via formulier | extern
Verzoekschrift aan de gemeenteraad
via e-id | via token | via formulier | extern

Bouwen & wonen

Inname openbaar domein (printversie)
via e-id | via token | via formulier | extern
Printversie inname openbaar domein
via e-id | via token | via formulier | extern
Uittreksel plannenregister
via e-id | via token | via formulier | extern
Uittreksel vergunningenregister
via e-id | via token | via formulier | extern
Uitvoering eigen werken bij bouwen of verbouwen
via e-id | via token | via formulier | extern

Burgerzaken

Adoptie (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Afstand Belgische nationaliteit (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Betwisting vaderschap (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Bewijs van leven
via e-id | via token | via formulier | extern
Bewijs van nationaliteit
via e-id | via token | via formulier | extern
Bewijs van woonst
via e-id | via token | via formulier | extern
Bewijs van woonst met historiek vroegere adressen
via e-id | via token | via formulier | extern
Doodgeboren kind (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Echtscheiding OGV feiten (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Echtscheiding onderlingen toestemming (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Erkenning kind (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Geboorte (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Geslachtsverandering (afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Huwelijk (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Laatste wilsbeschikking - bevestigend getuigschrift
via e-id | via token | via formulier | extern
Laatste wilsbeschikking - ontkennend getuigschrift
via e-id | via token | via formulier | extern
Naamwijziging - familienaam (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Naamwijziging - voornaam (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Overlijden (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Overlijden buitenland (afschrift akte) (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Samenstelling gezin
via e-id | via token | via formulier | extern
Verklaring nationaliteit (art 11 bis - afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Verklaring nationaliteit (art 12 bis - afschrift akte)
via e-id | via token | via formulier | extern
Visverlof (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern

Economie & werk

Loterij - Tombola
via e-id | via token | via formulier | extern
Markt (inschrijving standplaats)
via e-id | via token | via formulier | extern
Occasionele verkopen
via e-id | via token | via formulier | extern
Stopzetting zelfstandige activiteit natuurlijk persoon
via e-id | via token | via formulier | extern

Jeugd & onderwijs

Buitenschoolse kinderopvang - Afhalen kinderen
via e-id | via token | via formulier | extern
Buitenschoolse kinderopvang - Medicijngebruik
via e-id | via token | via formulier | extern
Buitenschoolse kinderopvang - Overeenkomst
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Basissubisidies
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Basissubsidies (bijlage 1: financieel overzicht)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Basissubsidies (bijlage 2: werkingsverslag)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Infrastructuur (grote werken: aanvraagformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Infrastructuur (grote werken: verantwoordingsformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Infrastructuur (kleine werken)
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Kadervorming
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Kampsubsidies
via e-id | via token | via formulier | extern
Jeugd - Startsubsidies
via e-id | via token | via formulier | extern
Speelstraat - Aanvraag
via e-id | via token | via formulier | extern
Speelstraat - Afsprakennota
via e-id | via token | via formulier | extern
Speelstraat - Bewonersenquête
via e-id | via token | via formulier | extern
Speelstraat - Evaluatie
via e-id | via token | via formulier | extern

Leven & welzijn

Begraafplaats (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Euthanasie - Wilsverklaring
via e-id | via token | via formulier | extern
Uittreksel bevolkings- of vreemdelingenregister
via e-id | via token | via formulier | extern
Verblijfsverandering (aangifte)
via e-id | via token | via formulier | extern

Milieu & natuur

Aanvraagformulier gratis restafvalzakken i.k.v. zorg aan personen met een bepaald ziektebeeld
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Afkoppeling regenwater
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Containerpark - Verklaring aanbrengen afval door derden
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Ophaling snoeihout
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieupremie - Lijnvormige landschapselementen (aanvraagformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieupremie - Lijnvormige landschapselementen (meldingsformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieupremie - Lijnvormige landschapselementen (provincieformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieupremie - zonneboiler
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - Hoogstammige fruitbomen (aanvraagformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - Hoogstammige fruitbomen (bevestigingsbewijs)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - installatie afvalwaterzuiveringsinstallatie
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - Poelen (aanvraagformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieusubsidies - Poelen (meldingsformulier)
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Vergunning klasse 1 en 2
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Vergunning klasse 3 of kleine verandering klasse 1 en 2
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Vergunning overname
via e-id | via token | via formulier | extern
Milieu - Vergunning uitsluitend klasse 3
via e-id | via token | via formulier | extern
Natuur - Aanvraag kapmachtiging (privé)
via e-id | via token | via formulier | extern
Natuur - Aanvraag kapvergunning
via e-id | via token | via formulier | extern
Natuurvergunning
via e-id | via token | via formulier | extern

Mobiliteit & wegen

Infrastructuur - aanpassen oprit -wegberm - voetpad
via e-id | via token | via formulier | extern
Infrastructuur - Overwelven van baangracht of waterloop
via e-id | via token | via formulier | extern
Parkeerkaart (bewoners)
via e-id | via token | via formulier | extern
Tussenkomst gemeenschappelijk leerlingenvervoer
via e-id | via token | via formulier | extern

Vrije tijd & toerisme

Aankondigingsborden (gemeentelijke)
via e-id | via token | via formulier | extern
Aanvraagformulier gebruik gemeentelijke zalen
via e-id | via token | via formulier | extern
Aanvraagformulier uitleendienst
via e-id | via token | via formulier | extern
Aanvraag gebruik Sporthal Oostbroek
via e-id | via token | via formulier | extern
Cultuur - Aanvraag projectsubsidies
via e-id | via token | via formulier | extern
Cultuur - Erkenning socioculturele vereniging
via e-id | via token | via formulier | extern
Digitale informatieborden
via e-id | via token | via formulier | extern
Evenementenformulier
via e-id | via token | via formulier | extern
Evenementen - Veiligheidsdossier
via e-id | via token | via formulier | extern
Jubileumtoelage verenigingen
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Beleidssubsidie sportverenigingen (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Betoelaging clubtrainers sportverenigingen (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Erkenning sportclub
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Impulssubsidie sportverenigingen (Meer info)
via e-id | via token | via formulier | extern
Sport - Toetreding GSRN
via e-id | via token | via formulier | extern