aaarss

Openbare onderzoeken (stedenbouw en RO)

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Hieronder vindt u de stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek. De dossiers liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Tijdens het openbaar onderzoek bestaat de mogelijkheid voor de betrokken inwoners om adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan te formuleren. 

De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) behandelt de bezwaren in verband met de opmaak van het GRS en RUP’s  en is bevoegd om advies uit te brengen in het kader van bouw- en verkavelingsdossiers. Bezwaarschriften bij bouw- en verkavelingsdossiers worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Maxime Van Sinay en Athénaïs Versele

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Maxime Van Sinay en mevrouw Athénaïs Versele voor het verbouwen van een woning op een terrein met als adres Rostraat 27 te Nevele. Lees meer (68.2 kB).

Verkavelingsaanvraag door Luc Semaesse en Sabine Mortier

Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Luc Semaesse en mevrouw Sabine Mortier voor het wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften (oppervlakte en hoogte van een bijgebouw) van een gebouw op een terrein met als adres Zandestraat 18 te Nevele. Lees meer (80.1 kB).

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunnining door Christian Claeys

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Christian Claeys voor het slopen van een bergplaats en het bouwen van een bergplaats op een terrein met als adres Musschaverstraat 12 te Nevele. Lees meer (273.0 kB).

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Bart Lannoo en Tina Dedeyster

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Bart Lannoo en mevrouw Tina Dedeyster voor het regulariseren van een verbouwde woning op een terrein met als adres Warandestraat 2 te Nevele. Lees meer (273.1 kB).

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Dhr. Dirk Verhelst

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Dhr. Dirk Verhelst voor het aanpassen van het terreinprofiel van een akker in het kader van professionele landbouwactiviteiten met adres Durmenstraat te Nevele. Lees meer (68.4 kB)

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Dhr. Nelson Bruyneel en Mevr. Joos Isabelle

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Dhr. Nelson Bruyneel en Mevr. Joos Isabelle voor het verbouwen en uitbreiden van een woning met adres Vosselaredorp 13 te Nevele; Lees meer (273.4 kB)

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Dhr. Stijn Vannieuwenhuyse en Mevr. Luiza Balbabyan

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Dhr. Stijn Vannieuwenhuyse  en Mevr. Luiza Balbabyan voor het bouwen van een woning met als adres Kapellenstraat 14 te Nevele. Lees meer (273.4 kB)

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Matexi Projects nv

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Matexi Projects nv voor het bouwen van een woning met carport met adres Steinen 34 te Nevele. Lees meer (273.7 kB)

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Dhr. Martens Siegfried

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Dhr. Siegfried Martens voor het verbouwen van een woning en schuur met adres Langemunt 23 te Nevele. Lees meer (76.8 kB)

Verkavelingsaanvraag door Dhr. Dirk De Keyser en Mevr. Rita Vanderhaegen

Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend door Dhr. Dirk De Keyser en Mevr. Rita Vanderhaegen voor het herindelen van 2 loten voor open bebouwing naar 2 loten voor halfopen bebouwing met adres Ter Varent lot 8 en 9 te Nevele. Lees meer (80.3 kB)

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Nevele was in 1998 één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die over een goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) beschikte. Het GRS is een beleidsdocument dat het kader bepaalt voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Ondertussen is dit plan op een aantal vlakken strijdig geworden met latere wetgeving, waardoor een herziening noodzakelijk werd. In de gemeenteraad van 25 april 2017 werd de herziening van het GRS voorlopig vastgesteld.

Het plan ligt ter inzage tijdens het openbaar onderzoek van 12 juni 2017 tot en met 11 september 2017. Tijdens deze periode kan je het GRS komen inkijken op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren van de dienst.

Documenten:

Bekendmaking (55.7 kB)

Kaartenbundel

Tekstbundel

Onderzoek naar extra bedrijventerrein

Presentatie infoavond 21 juni 2017 (3.9 MB)