aaarss

Openbare onderzoeken (stedenbouw en RO)

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Hieronder vindt u de stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek. De dossiers liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Tijdens het openbaar onderzoek bestaat de mogelijkheid voor de betrokken inwoners om adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan te formuleren. 

De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) behandelt de bezwaren in verband met de opmaak van het GRS en RUP’s  en is bevoegd om advies uit te brengen in het kader van bouw- en verkavelingsdossiers. Bezwaarschriften bij bouw- en verkavelingsdossiers worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag van omgevingsvergunning door LV Kasteelhoeve Lampaert - De Vetter

Er werd een aanvraag van omgevingsvergunning ingediend door LV Kasteelhoeve Lampaert - De Vetter voor het bouwen van een melkveestal en het verlengen van een dakconstructie. De aanvraag heeft als adres Vaarzeelstraat 1 te Deinze. Lees hier (630.6 kB) meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Philippe Vander Haeghen

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Philippe Vander Haeghen voor het herbouwen van een bestaand stalletje (hernieuwd openbaar onderzoek) op een terrein met als adres Braamdonk 2 te Nevele. Lees meer (68.8 kB).

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Nimmobo nv

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door Nimmobo nv voor het plaatselijk wijzigen van het reliëf op een terrein met als adres Meirstraat 7 te Nevele. Lees hier (66.6 kB)meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Kurt Neirynck en Jasmien Willems

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Kurt Neirynck en mevrouw Jasmien Willems voor het bouwen van een woning en een tuinberging op een terrein met als adres Veldestraat 15 bus A te Nevele. Lees hier (471.0 kB)meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Peter Dumoulin

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Peter Dumoulin voor het slopen en herbouwen van een woning op een terrein met als adres Braamdonk 16 te Nevele. Lees hier (471.5 kB)meer.

Verkavelingsaanvraag door Weyne Projects bvba

Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend door Weyne Projects bvba voor het aanleggen van wegenis en het indelen van de percelen in 21 loten op een terrein met als adres Dichter Basiel De Craenelaan te Nevele. Lees meer (72.2 kB).

Verkavelingsaanvraag door Guy Bauwens

Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend door de heer Guy Bauwens voor het wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften voor lot 2 op een terrein met als adres Lostraat 15 te Nevele. Lees meer (65.1 kB).

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Roger Van Hecke

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Roger Van Hecke voor het bouwen van een berging, het bouwen van een glazen doorgang als verbinding tussen het leef- en berggedeelte en het slopen van een bestaand duivenhok op een terrein met als adres Reibroekstraat 81 te Nevele. Lees meer (73.5 kB).