aaarss

Openbare onderzoeken (stedenbouw en RO)

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Hieronder vindt u de stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek. De dossiers liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Tijdens het openbaar onderzoek bestaat de mogelijkheid voor de betrokken inwoners om adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan te formuleren. 

De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) behandelt de bezwaren in verband met de opmaak van het GRS en RUP’s  en is bevoegd om advies uit te brengen in het kader van bouw- en verkavelingsdossiers. Bezwaarschriften bij bouw- en verkavelingsdossiers worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Benny De Cramer

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Benny De Cramer voor het aanbouwen van een veranda op een terrein met als adres Beenjesstraat 37 te Nevele. Lees hier (57.2 kB) meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Arnout De Waele

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Arnout De Waele voor het aanleggen van 2 poelen en een houtkant op een terrein met als adres Meirstraat 7 te Nevele. Lees hier (493.1 kB) meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Piet Van Waes

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Piet Van Waes voor het herbouwen van een woning en het wijzigen van de functie van een bijgebouw op een terrein met als adres Voordestraat 12 te Nevele. Lees hier (489.4 kB) meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Justine Deceuninck

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door mevrouw Justine Deceuninck voor het verbouwen van een woning en het herbouwen van een bijgebouw op een terrein met als adres Poortakkerstraat 3 te Nevele. Lees hier (488.7 kB) meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door VYDEBO

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door VYDEBO voor het oprichten van een bijgebouw (buitenbar) op een terrein met als adres Veldestraat 57 te Nevele. Lees hier (487.9 kB) meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door gemeente Nevele

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de gemeente Nevele voor het asfalteren van een zijweg van de Kleine Heirenthoek. Lees hier (471.8 kB)meer.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Rudy Dobbelaere en Lieve Gaudissabois

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Rudy Dobbelaere en mevrouw Lieve Gaudissabois voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op een terrein met als adres Zomergemstraat 1a te Nevele. Lees hier (488.5 kB)meer.