aaarss

Openbare onderzoeken (stedenbouw en RO)

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Hieronder vindt u de stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek. De dossiers liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Tijdens het openbaar onderzoek bestaat de mogelijkheid voor de betrokken inwoners om adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan te formuleren. 

De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) behandelt de bezwaren in verband met de opmaak van het GRS en RUP’s  en is bevoegd om advies uit te brengen in het kader van bouw- en verkavelingsdossiers. Bezwaarschriften bij bouw- en verkavelingsdossiers worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning door Nadine Van de Velde

Er werd een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning ingediend door Nadine Van de Velde om in Tien Gemeten 11 in Hansbeke een afdak te plaatsen. Lees meer. (64.1 kB)

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Bram De Vogelaere en Tineke Vertriest

Er werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd door Bram De Vogelaere en Tineke Vertriest om in Dichter Basiel De Craenelaan 24 in Merendree een woning te verbouwen en een carport aan te bouwen. Lees meer. (273.7 kB)

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Olivier Goossens en Katia De Clercq

Er werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd door Olivier Goossens en Katia De Clercq om in Poeldendries 58 bus B in Landegem een woning te bouwen, een tuinberging te plaatsen en een zwembad aan te leggen. Lees meer. (257.4 kB)

Verkavelingsaanvraag Steven Declercq en Jenna Van Opstal

Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend door Steven Declercq en Jenna Van Opstal om in Damstraat 24 in Vosselare de bebouwbare zone voor het hoofdgebouw en bijgebouw te wijzigen en ook de dakvorm van het hoofdgebouw te wijzigen. Lees meer. (82.2 kB)

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning door Véronique Christiaens

Er werd een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning ingediend door Véronique Christiaens om in Kouterken 1 a in Hansbeke een woning te bouwen. Lees meer. (272.7 kB)

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Bart Van Caelenberg

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door de heer Bart Van Caelenberg voor het renoveren van een bloemenwinkel op een terrein met als adres Hansbekedorp 2 te Hansbeke. Lees meer (256.3 kB).

Verkavelingsaanvraag door Magdalena Van Meir

Er werd een verkavelingsaanvraag ingediend door mevrouw Magdalena Van Meir voor het wijzigen van de stedenbouwkundige voorschriften (meer bepaald het wijzigen van de dakvorm) met betrekking tot een terrein met als adres Renaat De Rudderstraat te Nevele. Lees meer (85.5 kB).

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Franky Claerhout

Er werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend door de heer Franky Claerhout voor het slopen van stallingen en het bouwen van een paardenstal op een terrein met als adres Veldeken 23 te Nevele. Lees meer (255.9 kB).

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Nevele was in 1998 één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die over een goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) beschikte. Het GRS is een beleidsdocument dat het kader bepaalt voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Ondertussen is dit plan op een aantal vlakken strijdig geworden met latere wetgeving, waardoor een herziening noodzakelijk werd. In de gemeenteraad van 25 april 2017 werd de herziening van het GRS voorlopig vastgesteld.

Het plan ligt ter inzage tijdens het openbaar onderzoek van 12 juni 2017 tot en met 11 september 2017. Tijdens deze periode kan je het GRS komen inkijken op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren van de dienst.

Documenten:

Bekendmaking (55.7 kB)

Kaartenbundel

Tekstbundel

Onderzoek naar extra bedrijventerrein

Presentatie infoavond 21 juni 2017 (3.9 MB)