aaarss

Gewestplan

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Wat?
De ruimtelijke ordening van het grondgebied wordt onder meer vastgesteld in gewestplannen. Voor de provincie Oost-Vlaanderen zijn er zes gewestplannen. Onze gemeente is een deel van het Gewestplan Gentse en Kanaalzone.

Gewestplannen geven onder meer aan waar woongebieden liggen en wat er met de gronden mag gebeuren. De woongebieden worden ingedeeld in: woongebieden, woonuitbreidingsgebieden, woongebieden met een landelijk karakter en woongebieden met een culturele, historische en esthetische waarde. Deze indeling kan dus invloed hebben op uw bouwplannen. Als uw perceel zich situeert in een woongebied met landelijk karakter is bouwen slechts toegelaten onder bepaalde voorwaarden.

Waar kunt u terecht?
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Bekijk het gewestplan op geopunt.be

Regelgeving?
www.ruimtelijkeordening.be