aaarss

Kadastrale plannen

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Wat?
Het kadaster bestaat uit kadastrale plannen waarop alle percelen afzonderlijk ingetekend zijn zoals in werkelijkheid en waarop elk perceel afzonderlijk is genummerd.

Kopies nemen van kadastrale plannen en leggers is niet toegelaten. Afschriften van alle in de provincie Oost-Vlaanderen (uitgezonderd de stad Ronse) gelegen onroerende goederen en hun eigenaars kunt u tegen betaling en na schriftelijke aanvraag krijgen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, Patrimoniumdocumentatie, Kadaster, Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent, tel. 0257 72 990, meow.dienst.uit.o-vl@minfin.fed.be,  www.kadaster.be geopend op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur voor mondelinge inlichtingen. Het archief van het kadaster is alleen nog toegankelijk na afspraak.

Particulieren kunnen de kadastergegevens m.b.t. goederen waarvan ze eigenaar zijn online raadplegen op www.myminfin.be  (deze toepassing werkt met een eID-kaartlezer).

Waar kunt u terecht voor info?
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.