aaarss

Atlassen buurtwegen en waterlopen

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Wat?
Een buurtweg is een weg die werd opgenomen in de atlas van de buurtwegen. Het is de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die een bestaande weg het officieel statuut geeft van een buurtweg, zodat het openbaar karakter komt vast te staan. De bestendige deputatie beslist ook over de voorstellen van de gemeenten tot verbreding, wijziging, opening of afschaffing van buurtwegen.

In de atlas der onbevaarbare waterlopen staan alle beken die een openbaar karakter hebben.

Waar kunt u terecht?
Inlichtingen over de ligging, de wettige breedte en categorie van buurtwegen en onbevaarbare waterlopen kunt u krijgen bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. De atlas van de buurtwegen en de atlas der waterlopen ligt ook bij deze dienst ter inzage van het publiek.