aaarss

Omgevingsvergunningen verkavelingen (vroegere verkavelingsvergunning)

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2018

De gemeente Nevele is, net als alle Vlaamse gemeenten, met de omgevingsvergunning gestart op 1 januari 2018. Vanaf dan spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kan je enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag digitaal indienen. Een dergelijke aanvraag kan zowel dienen voor het bouwen van een woning, het verkavelen van een grond als voor het exploiteren van een landbouwbedrijf.

De volledige procedure verloopt digitaal.

Wat?
Wie een perceel grond wil verkavelen (opsplitsen) in twee of meerdere kavels en verkopen als bouwgrond, dient een verkavelingsvergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het dossier wordt digitaal ingediend op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Als het dossier volledig is, wordt er binnen 30 dagen na indiening een ontvangst- en volledigheidsverklaring afgeleverd. De aanvraag wordt eventueel onderworpen aan een openbaar onderzoek. In sommige gevallen wordt het dossier voor advies overgemaakt aan Ruimte en Erfgoed en eventuele andere mogelijke adviesinstanties (vb. departement Landbouw en Visserij, Natuur, Diensten van gewestweg en provincieweg, Monumenten, enz.). Na het afronden van het vooronderzoek neemt het schepencollege een beslissing.

Waar kunt u terecht?

Wat kost het?
Een verkavelingsvergunning is gratis indien het dossier digitaal wordt ingediend. Indien het dossier analoog wordt ingediend en gedigitaliseerd moet worden door de gemeente, moet er 125 euro betaald worden voor dossiers zonder wegenis en 250 euro voor dossiers met wegenis.

Een verkavelingswijziging kost 125 euro per gewijzigd dossier.

Retributiereglement (85.1 kB)

Wat moet ik indienen? 
Om precies te weten welke foto's, plannen en documenten bij jouw digitaal dossier horen te zitten, raadpleeg je best eerst de handleiding (www.omgevingsloket.be/omgevingsvergunning/home, tik "normenboek" in het zoekvenster). Voor verdere inlichtingen kan je steeds terecht bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Wat zijn de stappen?
Het dossier wordt digitaal ingediend op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Als het dossier volledig is, wordt er digitaal een ontvangstbewijs verstuurd. Als het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning om te verkavelen weigert te verlenen, kan je binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing in beroep gaan bij de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (Gouvernementstraat 1, 9000 Gent).

Wat krijgt u?
Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of weigering.

Formulieren?

Regelgeving?