aaarss

Inname openbaar domein

Mobiliteit

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 38
mobiliteit@nevele.be

Evenementen en Feestelijkheden

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 27
evenementen@nevele.be

Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Wat?
Het openbaar domein bevat alles wat geen privé-domein is. Bijvoorbeeld: het voetpad, de rijbaan, de wegberm, een parkeerstrook, het dorpsplein. Niemand mag zo maar het openbaar domein gebruiken om bijvoorbeeld om een stelling, een container, een dranken- of broodautomaat, een fietsenrek, een verkoopkraam, een reclamebord, een wegwijzer, een horecaterras,…te plaatsen zonder schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. Ook uitsprongen boven het openbaar domein zoals zonweringen, reclamepanelen, lichtreclames, uithangborden worden beschouwd als innemen van het openbaar domein.

Meer info over aanverwante onderwerpen?

Nevele in kaart:
Bekijk hier de innames van het openbaar domein voor de komende maand op kaart.

Wat zijn de stappen?
Afhankelijk van de aard van de inname moet u:

A/voor volgende zaken minstens zes weken vooraf een aanvraag indienen bij dienst Evenementen en Feestelijkheden:

 • plaatsen van een horecaterras;
 • standplaatsen voor ambulante activiteit (leurhandel) op het openbaar domein zoals bijvoorbeeld hotdogkraampjes, al dan niet periodieke inname van een standplaats voor de verkoop van handelswaar;
 • bezetten van het openbaar domein met een tent, foorkramen, tafels en stoelen, een BBQ, …

Info:
Dienst Evenementen en Feestelijkheden, tel. 09 321 92 27

B/ voor volgende zaken minstens drie weken vooraf een aanvraag indienen bij dienst Mobiliteit. 

 • het tijdelijk plaatsen van hindernissen op het openbaar domein zoals:
  • container
  • stelling
  • verhuiswagen/verhuisladder
  • kraan
  • ...

Info:
Dienst Mobiliteit, 
tel. 09 321 92 38

C/ voor uitsprongen boven het openbaar domein zoals zonweringen, reclamepanelen, lichtreclames, uithangborden een aanvraag indienen bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.

Info:
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

Formulieren?

Regelgeving?