aaarss

Stedenbouwkundige inlichtingen

Wat?
Stedenbouwkundige inlichtingen geven een volledig overzicht van al de bepalingen, vergunningen, reglementen,… die van kracht zijn op een perceel. Deze informatie dient vooral om geïnteresseerde kopers/huurders in te lichten wat de mogelijkheden zijn.

Formulier?

Aanvraagformulier voor stedenbouwkundige inlichtingen (38.3 kB) (dit formulier dient digitaal verstuurd te worden naar stedenbouw@nevele.be)