aaarss

Gemeentelijke huisvestingspremies

Milieu, Natuur en Duurzaamheid

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 46
milieudienst@nevele.be

Wat?
Het gemeentebestuur verleent in bepaalde gevallen:

Waar kunt u terecht?
Milieudienst

Formulieren?

Regelgeving?