aaarss

Openbaar domein

Het openbaar domein bevat alles wat geen privé-domein is. Bijvoorbeeld: de rijbaan, het voetpad, de wegberm, een vluchtheuvel, een rotonde, een openbare parking, het dorpsplein.
Niemand mag zo maar voor privé-doeleinden het openbaar domein gebruiken om bijvoorbeeld een stelling, een container, een dranken- en broodautomaat, een fietsenrek, een verkoopskraam, een reclamebord, een wegwijzer, een horecaterras,...te plaatsen zonder schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Hieronder vindt u meer informatie over het privé-gebruik van het openbaar domein.