aaarss

Nutsvoorzieningen

Infrastructuur

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 30
infrastructuur@nevele.be

Huisvesting

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 33
stedenbouw@nevele.be

Als er wegenwerken worden uitgevoerd in een straat, worden de bewoners/eigenaars verzocht om eventuele geplande aansluitingen op nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, distributie,…) of op de riolering aan te vragen aan de desbetreffende diensten voor de aanvang van de wegenwerken. Zo wordt verhinderd dat pas aangelegde voetpaden, fietspaden en/of wegverhardingen moeten worden opengebroken ten behoeve van huisaansluitingen.

Aansluiten op de openbare riolering

Rioleringsaansluitingen op het openbaar domein worden uitgevoerd via de gemeentelijke rioolbeheerder FARYS.

Voor elke aansluiting op het openbaar rioolnet is een aanvraag in te dienen bij FARYS. Toe te voegen bijlagen : de bouwvergunning, het grondplan van het private rioleringsstelsel, een aanduiding waar u de aansluiting wilt. Er zal u door FARYS een offerte worden toegestuurd met de raming van de kosten. Mits uw akkoord met de offerte kunnen de werken ingepland worden. Na de uitvoering van de rioleringsaansluiting worden de werkelijke kosten aangerekend en ontvangt u de factuur via FARYS.

Meer info :

https://www.farys.be/rioolaansluiting

Indienen van een aanvraag :

https://www.farys.be/aanvraag-drinkwater-riolering-woning

 Indienen van een voor akkoord ondertekende offerte

https://www.farys.be/formulier/getekende-offerte-indienen

Regelgeving?

Water (reservoir vullen)

Wanneer u als particulier water nodig hebt om bijvoorbeeld uw vijver, zwembad of waterput (bij bouwwerken) te vullen, dan kunt u hiervoor geen beroep doen op de brandweer. Er zijn twee andere mogelijkheden:

  • u vult uw reservoir zelf met een tuinslang vanaf een vaste wateraansluiting. U betaalt het gangbare watertarief voor het gebruikte water;
  • als er nog geen drinkwateraansluiting is, dan kunt u een beroep doen op de diensten van FARYS. Die komen uw zwembad of reservoir vullen. U maakt hiervoor een afspraak via het algemeen nummer van FARYS, tel. 078 35 35 99. 

Info:

Overzicht van de nutsmaatschappijen

Elektriciteit en aardgas

Algemene inlichtingen en aansluiting

Eandis, tel. 078 35 35 34 of via www.eandis.be;

www.aansluitingen.be

Storingen – Defecten

tel. 078 35 35 00

Gasreuk

tel. 0800 65 0 65

Defecte straatlampen

tel. 0800 6 35 35
www.straatlampen.be

Klantenkantoor onafhankelijk dienstverlenend bedrijf Eandis
(Elektriciteit, Aardgas, Netten en Distributie), Gentpoortstraat 20, 9800 Deinze

tel. 078 35 35 34

Water

Algemene inlichtingen

tel. 078 35 35 99 - FARYS

Aansluiting – Facturatie

tel. 078 35 35 99, FARYS of via de website www.farys.be

www.aansluitingen.be

Storingen – Defecten

tel. 078 35 35 88 - FARYS

Meteropnemingen (waterverbruik)

via website

Klantendienst FARYS

Stropstraat 1, 9000 Gent,klantendienst@farys.be

TV - Digitale TV

Telenet

tel. 015 666 666, Telenet,www.telenet.be

Proximus

tel. 0800 22 800, Proximus,www.proximus.be

www.aansluitingen.be

Telefonie/internet

Diverse operatoren bieden telefoon- en internetlijnen aan. Onder meer:

Base

tel. 0800 16 026

Proximus

tel. 0800 22 800; www.aansluitingen.be

Mobistar

tel. 02 745 95 00

Telenet 

tel. 0800 66 016, tel. 015 66 66 66