aaarss

KLIP - Kabel- en Leidinginformatieportaal

GIS (Geografisch Informatie Systeem)

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 37
gis@nevele.be

Wat?
Het Kabel- en Leidinginformatieportaal(KLIP) is een webtoepassing met als doel schade aan kabels en leidingen bij grondwerken te voorkomen. Het KLIP doet dit door een betere ontsluiting (en op termijn ook uitwisseling) van kabel- en leidinginformatie mogelijk te maken tussen de bij grondwerken betrokken partijen.[BS1] 
Meer-info-over-KLIP op de website van AGIV

Wie?
Elke aannemer of burger die werken uitvoeren die een inpakt kunnen hebben op mogelijkse ondergrondse leidingen moet een klip aanvraag doen bij het AGIV: aan-de-slag.
Indien je de werken uitvoert zonder in het bezit te zijn van deze planinformatie wordt je aansprakelijk gesteld indien er een beschadiging van is van leidingen door de werken.

 [BS1]Bron AGIV