aaarss

GIPOD – Generiek informatieplatform Openbaar domein

GIS (Geografisch Informatie Systeem)

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 37
gis@nevele.be

Wat?
Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen werken en manifestaties beter.”
Meer-info-over-GIPOD op de website van AGIV

GIPOD is een platform dat nog in volle ontwikkeling is dus nog niet alle hinder is hierin al te bekijken maar toch 90% ervan kan bekeken worden. Tegen 1 augustus 2016 wordt het wettelijk verplicht om alle hinder op het openbaar domein in te geven.

Zie ook Nevele in kaart - Hinder in kaart