aaarss

Activiteiten op de openbare weg

Evenementen en Feestelijkheden

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 27
evenementen@nevele.be

Wat?
Activiteiten of manifestaties op de openbare weg zoals stoeten, optochten, auto- en fiets(zoek)tochten, wandel (-sneukel)tochten, publiekstoegankelijke openluchtfuiven of -feesten dienen ten minste twaalf weken voor de activiteit plaatsheeft door een meerderjarige aangevraagd te worden bij de dienst Evenementen en Feestelijkheden.

Wielerwedstrijden waarvan het parcours langs gewestwegen loopt of gewestwegen kruist (N437 en N461) dienen minstens 16 weken voor aanvang van de wedstrijd rechtstreeks aangevraagd te worden bij het Agentschap Wegen en Verkeer, district 413 Eeklo, Tieltsesteenweg 229, 9900 Eeklo. Een kopie van die aanvraag bezorgt u aan de dienst Evenementen en Feestelijkheden. De gewestweg N437 bestaat uit volgende straten: Damstraat, Biebuyckstraat en Nevelestraat. De gewestweg N461 bestaat uit: Alsemweg, Langenakker, Veldestraat, Diepestraat, Hansbekestraat, Merendreestraat, Hansbekedorp en Vaartstraat.

Meer info over aanverwante onderwerpen?